Doanh thu sòng bạc Jeju Dream Tower đạt 8,8 triệu USD trong tháng 5

Doanh thu sòng bạc Jeju Dream Tower đạt 8,8 triệu USD trong tháng 5

Doanh thu sòng bạc tại khu nghỉ dưỡng Jeju Dream Tower ở Hàn Quốc đã tăng khoảng 14,6% hàng tháng trong tháng 5, đạt tổng cộng 11,41 tỷ won (8,8 triệu USD), theo nhà điều hành khu nghỉ dưỡng Lotte Tour Development Co.
Trong một hồ sơ gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, Lotte lưu ý rằng con số này cũng tăng 181% hàng năm.

Doanh số bán máy tăng 72% hàng năm nhưng giảm 16% hàng tháng, đạt 733 triệu KRW (560.000 USD), trong khi các trò chơi trên bàn mang về 10,6 tỷ KRW (8,1 triệu USD), tăng 194% hàng năm và khoảng 17% so với tháng trước.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu tích lũy của sòng bạc đạt 37,73 tỷ KRW (28,84 triệu USD), với các trò chơi trên bàn chiếm phần lớn, ở mức 34,23 tỷ KRW (26,1 triệu USD), tăng 109% hàng năm. Tổng doanh thu trò chơi trên máy đạt 3,5 tỷ KRW, tăng 143% hàng năm.

Doanh số bán khách sạn trong tháng 5 đã giảm gần 30% theo năm nhưng tăng 11% so với tháng trước, đạt 7,68 tỷ KRW (5,87 triệu USD). Trong 5 tháng đầu năm, doanh số bán khách sạn đạt tổng cộng 32,28 tỷ KRW (24,67 triệu USD), giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Grand Korea Leisure giảm 50% doanh thu hàng tháng chi tiết tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *